KURSY

KURSY

 

O F E R T A

Doskonalenia zawodowego dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Czas trwania kursu: 40 godzin –  w formie wykładów i zajęć praktycznych, w tym:

  • aktualny stan prawny
  • zasady udzielania pomocy przedlekarskiej
  • wyszkolenie strzeleckie
  • samoobrona i techniki interwencyjne

Status prawny kursu: obowiązkowy co 5 lat

Podstawa prawna: art. 38b ust.1 ustawy o ochronie osób i mienia

Termin przeprowadzenia zajęć: do uzgodnienia z oferentem grupowym lub grupą (zajęcia weekendowe lub w tygodniu)

Zakończenie kursu: Po zakończeniu kursu zostaną wydane indywidualne zaświadczenia potwierdzające odbycie kursu.

Zgodnie z cytowanym art.38b ust.1 zaświadczenie należy przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji

 

Koszt kursu zależy od:

  • wielkości grupy szkoleniowej
  • od rodzaju zgłoszenia – indywidualne czy grupowe
  • od cykliczności